Inviter til debatmøde

VidenOmVind deltager gerne med indlæg på møder, hvor emnet ”Vindmøller på land” behandles i en fri og åben debat.

Kontakt os for en aftale her

Vind i energisystemet

Hvordan får vi skabt et energisystem på 100% vedvarende energi. Svaret finder du i ”Vind i energisystemet” – en ny temaside på VidenOmVind

Se mere her

Få svar på dine spørgsmål

"Svar på rede hånd" giver dig svar på de væsentligste problemstillinger omkring vindmøller på land

Læs mere her

Film om vindenergi

Forærer vi strøm til udlandet? Hvordan sættes prisen på el? Se webfilm og få eksperternes svar på dette og meget mere.

Se interviews med eksperterne her

Viden om VidenOmVind

VidenOmVind har som overordnet mål at bidrage til, at opstillingen af nye vindmøller i kommunerne sker på et veloplyst grundlag med henblik på at fremme et godt naboskab til vindmøllerne. Formålet er at skabe en god dialog såvel lokalt som nationalt med naboer, borgere, politikere, embedsmænd og journalister.

Læs mere...