VidenOmVind

Bæredygtighed

Blandt næsten alle verdens regeringer og befolkninger er der bred erkendelse af, at fortsat økonomisk vækst baseret på afbrænding af fossile brændsler er uholdbart. Uanset at vi i Danmark er nået længere end mange andre steder i verden, er bæredygtighed derfor ikke et forbigående modefænomen. De fleste vurderer, at bæredygtighed er en blivende forudsætning for at opretholde balanceret økonomisk vækst og global politisk stabilitet. I den sammenhæng kan vindmøller, sammen med andre vedvarende energiformer, spille en betydningsfuld rolle.

 

For det første fordi vindmøller producerer forureningsfri energi, der nedbringer udledningen af CO2 til atmosfæren og derigennem påvirker klimaet positivt. For det andet fordi el produceret af vindmøller på land er den billigste energiform, når man sammenligner med fossil energi og medregner alle følgeomkostninger af denne produktion. For det tredje fordi udbygning af vindenergi og anden form for vedvarende energi gør Danmark mindre afhængig af at importere energi fra andre lande.

 

"Selvfølgelig skal vi hente energi ud af vinden". Lars Mikkelsen fra Løgstør har igennem en årrække boet op af vindmøller og ser kun fordele i, at man laver forureningsfri strøm af vinden.

 

 

Se flere oplysende videoer fra VidenOmVind her.