Hvor meget C02 sparer en vindmølle?

En vindmølle er en stor gevinst for miljøet og dermed klimaet. I nedenstående tabel har man regnet på, hvad der spares i CO2-udledning over 20 år, når en kilowatt-time produceret på et gennemsnitligt el-produktionsmix i EU erstattes af en kilowatt time produceret på forskellige typer af vindmøller ved 7,5 m/s ved middel variation i vinden.

 

CO2 A

Tabel: Estimeret CO2-e ækvivalent reduktion opnået af vindmøller sammenlignet med den gennemsnitlige EU-elproduktionsmix: 475 g CO2-e ækvivalenter pr. kWh (Kilde: Vestas)

 

Fremstillingen

Klimabelastningen fra en ny moderne vindmølle fremkommer primært ved fremstillingen - til materialer, bearbejdning og produktion.

 

Klimabelast A

 

En stor del af materialerne i vindmøller kan genanvendes. Eksempelvis er det blevet muligt, at genanvende glasfiberen fra møllevingerne eller nyttiggøre dele af materialet i forbrændingsanlæg. Genanvendelsen minimerer ifølge producenten miljøbelastningen i ovennævnte mølle med 19 %.

 

 

CO2 udledning fra vindmøller

Screen Shot 2018 10 04 At 123714

CO2 udledning fra en gruppe af vindmøller i forhold til et kraftværk (IEA World Energy Outlook, 2012)

 

Screen Shot 2018 10 04 At 131423

En vindmøllepark på 20 møller producerer i 20 år cirka 5.200.000 MWh og sparer samtidig omgivelserne for 4.500.000 tons CO2. Det svarer til den mængde CO2, som en skov på 160 km2 absorberer i en tilsvarende periode.

 

Energibalance

Ved ”energibalance” sammenligner man den mængde af energi, der er forbrugt - primært til produktion af vindmøllen - med den energi, som vindmøllen producerer.

 

I nedenstående tabel har man regnet på hvor mange måneder, der går, før forskellige typer af vindmøller har sparet den CO2, som er brugt til fremstilling, transport, vedligeholdelse og demontering.

Tallene svinger fra model til model, eftersom der er store forskelle i navhøjde, energiproduktions-niveauer og nettab, etc.

 

CO2 B 

Grafikken tager udgangspunkt i vindmøller ved 7,5 m/s ved middel variation i vinden. Kilde: Vestas

 

Kilder:

“General information about the environmental impact of Vestas wind turbines” (Vestas)

“A clean energy solution – from cradle to grave” (Siemens)