Andele til kostpris

Hvordan er det muligt at købe andele i en vindmølle?

 

Opstillere af landbaserede vindmøller med en totalhøjde på mindst 25 meter skal udbyde mindst 20 procent af vindmølleprojektet til lokalbefolkningen til kostpris. Alle over 18 år med folkeregisteradresse i en afstand af højst 4,5 km fra opstillingsstedet, eller som bor i den kommune, hvor vindmøllen opstilles, er købeberettigede. Borgere, der bor tættere på opstillingsstedet end 4,5 km, har fortrinsret til at købe op til 50 andele og kan også købe eventuelle overskydende andele herudover på lige fod med kommunens øvrige borgere

 

Vindmølleopstilleren tilbyder køb af andele gennem annoncering i de lokale medier. Du kan læse mere om køb af mølleandele under Konkrete fordele for vindmøllenaboen.