VidenOmVind

Den grønne ordning

Hvad er den grønne ordning?

 

For at understøtte kommunernes engagement i vindmølleplanlægning og den lokale accept af nye vindmølleprojekter, er ”den grønne ordning” indført til finansiering af kommunens projekter vedrørende:

  • Anlægsarbejder, der styrker de landskabelige eller rekreative værdier i kommunen.
  • Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen.

 

Der udbetales 88.000 kr. pr. MW af møllens produktionskapacitet - svarende til for eksempel 202.400 kr. for en vindmølle på 2,3 MW. Pengene til den grønne ordning opkræves hos alle elforbrugere som et såkaldt PSO-bidrag, mens det er kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vindmøllerne opstilles, der træffer afgørelse om, til hvilke lokale formål pengene skal anvendes.

 

Du kan læse mere om den grønne ordning på siden Konkrete fordele for vindmøllenaboen.