VidenOmVind

Havvindmøller

Hvorfor stiller man ikke alle vindmøller ud på havet?

 

Det er dyrere at producere strøm fra havvindmøller, fordi omkostningerne til både opstilling og drift er langt større end de tilsvarende udgifter til landbaserede vindmøller - for eksempel til fundamenter, installation og servicering og vedligeholdelse af møllerne. Alt i alt betyder dette, at strøm fra havvindmøller p.t. er ca. 30 % dyrere end strøm fra landbaserede møller.

 

Det forventes, at havvindmøller på sigt vil komme ned på prisniveau med landbaserede vindmøller, men ikke inden for den nærmeste årrække. For at vi i Danmark kan leve op til EU´s klimamål og Folketingets beslutning om, at vi senest i 2050 skal være uafhængig af fossile brændsler, så er det fortsat nødvendigt at udbygge med vindmøller på land. Samtidig med at udbygningen af havvindmøller også fortsætter.

 

Billigst

 

Du kan læse mere om fordelene ved at placere vindmøller på land under Samfundsmæssige fordele ved vindmøller.