VidenOmVind

Hvordan virker en vindmølle?

Hvordan virker en vindmølle?

 

Moderne vindmøller producerer elektricitet ved, at vinden får rotoren til at dreje rundt. Denne rotation skabes med en teknik, der er skabt med inspiration fra flyindustrien. Ved at anvende aerodynamiske vinger, dannes der nemlig undertryk på den ene side af vingen, og det ”trækker” rotoren rundt på samme måde, som det er undertrykket over vingerne på et fly, der holder flyet i luften.

Dette forhold udnyttes optimalt, når rotoren står vinkelret på vindretningen. Vindmøllen er derfor konstrueret, så den automatisk kan dreje rotoren efter vindretningen – og dermed altid udnytte vinden bedst muligt.

Konkret foregår det på følgende måde: En vindfane på vindmøllens nacelle registrerer vindretningen, når vinden blæser ind på møllen. Det aktiverer krøjemotoren, der drejer nacellen om imod vindretningen, og derved bringes rotoren i den optimale position.

 

Selve produktionen af elektricitet sker ved, at rotoren drejer en aksel rundt, som går ind i nacellen, - vindmøllens ”maskinhus”. Her er den forbundet til en el-generator, som ved hjælp af elektromagnetisk induktion genererer elektricitet, der sendes ud i forsyningsnettet. I vindmøller med en traditionel el-generator skabes forbindelsen mellem rotor og generator via en gearkasse, der forøger den roterende aksels omdrejningstal, mens forbindelsen er direkte i møller med permanent magnet-generator (PMG). Sidstnævnte kaldes også ”Direct Drive” vindmøller.

 

Hvordan Virker En Vindmølle

Klassificering 

Moderne vindmøller inddeles i tre kategorier, efter hvor modstandsdygtig møllen er. En klasse 1 vindmølle kan stå på havet, en klasse 2 kan stå på alle landplaceringer i Danmark, mens en klasse 3 mølle – som er billigst – vil klare sig bedst på placeringer med moderat eller mindre vind.

 

Alt afhængig af den geografiske placering er der forskel på, hvor megen elektricitet en vindmølle kan producere. På steder, der er mindre vindrige, kan der kompenseres for dette ved at sætte længere vinger på vindmøllen. Det vil øge produktionen af energi, da længere vinger medfører et større rotorareal, som kan påvirkes af vinden. Samtidig kan byggeomkostningerne reduceres ved at opstille vindmøller, der er konstrueret til knap så voldsomme vindforhold (lavere klassificering). Det kan derfor sagtens være en god idé også at opstille vindmøller på mindre vindrige lokaliteter.

 

Læs mere om hvor meget CO2 en vindmølle sparer her - og hvor mange måneder, der går, før forskellige typer af vindmøller har sparet den CO2, som er brugt til fremstilling, transport, vedligeholdelse og demontering.