VidenOmVind

Miljø

Hvor meget CO2 kan en vindmølle spare miljøet for?

 

Hvor meget en vindmølle kan spare miljøet for afhænger af størrelse og model.

Strømmen fra en 2,3 MW vindmølle kan producere strøm til ca.1700 danske familier hvert år. Hvis strømmen fra vindmøllen erstatter strøm fra et kulfyret kraftværk, spares miljøet årligt for lidt over 3.000 tons CO2. Samtidig sparer vindmøllen miljøet for en årlig udledning af svovldioxider og kvælstofilter, der ellers ville komme ned som sur regn.

 

Hvis vi kigger på en konkret model af en større vindmølle, så vil en V150 4,2 MW spare miljøet for 7510 tons CO2 om året - eller ca. 150.000 tons CO2 på 20 år. (Set ift et gennemsnitligt EU-elproduktionsmix) Kilde Vestas

 

Læs mere om hvor meget CO2 en vindmølle sparer her.

Du kan læse mere om miljø og vindmøller her.