VidenOmVind

Økonomi

Hvad er tilskuddet til den strøm, vindmøllen producerer?

 

Der udbetales et pristillæg på 25 øre pr. kWh i de første 22.000 fuldlasttimer, svarende til møllens forventede produktion i 7-8 år. I forbindelse med salg af el på markedet ydes desuden en godtgørelse på 2,3 øre pr. kWh som kompensation for de såkaldte balanceringsomkostninger.

Pr 1. januar 2014 indførtes nye afregningsregler, som du kan læse mere om her.

 

Danmarks Vindmølleforening har udgivet "Afregningsregler for vindmøller". Faktablad Ø5, 2009, som går i dybden med afregningsreglerne.

 

 

Hvordan er det muligt at købe andele i en vindmølle?

 

Opstillere af landbaserede vindmøller med en totalhøjde på mindst 25 meter skal udbyde mindst 20 procent af vindmølleprojektet til lokalbefolkningen til kostpris. Alle over 18 år med folkeregisteradresse i en afstand af højst 4,5 km fra opstillingsstedet, eller som bor i den kommune, hvor vindmøllen opstilles, er købeberettigede. Borgere, der bor tættere på opstillingsstedet end 4,5 km, har fortrinsret til at købe op til 50 andele og kan også købe eventuelle overskydende andele herudover på lige fod med kommunens øvrige borgere

Vindmølleopstilleren tilbyder køb af andele gennem annoncering i de lokale medier. Du kan læse mere om køb af mølleandele under Konkrete fordele for vindmøllenaboen.