VidenOmVind

Placering

Hvordan afgøres det, hvor vindmøllerne skal stå?

 

Afgørelsen af møllernes placering træffes af kommunalbestyrelsen i en grundig planlægningsproces. Her kan man som nabo eller borger deltage aktivt ved at medvirke på borgermøder og indsende høringssvar med bemærkninger og ændringsforslag mv.

 

Beslutningen om, hvilke områder i kommunen, der udpeges til vindmølleområder, tages i forbindelse med vedtagelsen af kommuneplanen eller via et kommuneplantillæg. Beslutningen om den konkrete placering af vindmøllerne i et bestemt lokalområde sker gennem en selvstændig planlægningsproces, hvor der udarbejdes lokalplan og VVM-redegørelse mv.

 

Du kan læse mere om møllernes placering og planlægningsprocessen under Planlægning.