VidenOmVind

Skyggekast og refleksblink

Hvornår vil man som nabo opleve skyggekast fra en vindmølle?

 

Gener fra skyggekast fra møllernes vinger afhænger af solens placering på himlen og af møllernes placering i forhold til nabohuset. Huse placeret syd, sydøst eller sydvest for møllen vil ikke opleve gener, fordi solen aldrig når om bag vindmøllen, så den kan kaste skygge. Området nord for møllen, fra cirka 750 m og udefter, vil heller ikke blive berørt. Huse placeret øst og vest for vindmøllen vil være mest udsat for skyggekast, fordi solen står forholdsvist lavt på himlen i begge disse verdenshjørner.

 

Skyggetiden beregnes på hver enkelt naboejendom ud fra det beregnede antal solskinstimer i området, vinklen og afstanden mellem møllerne og ejendommen. Som nabo kan man dog kun risikere skyggekast i to årlige perioder på 4 til 6 uger - oftest omkring solhverv.

Kommunerne følger i deres administrative praksis en vejledning fra Miljøministeriet, der anbefaler, at naboejendomme på årsbasis maksimalt må udsættes for en skyggetid på 10 timer.

 

Hvornår er der refleksblink fra vindmøllerne?

 

Møllevinger skal have en glat overflade, for at de kan producere optimalt og afvise snavs, is mm. For at mindske refleksionen bemales vingernes overflade med maling, der har et lavt glanstal. Refleksblink opleves sjældent.

 

Du kan læse mere om skyggekast under Konkrete ulemper for vindmøllenaboen.