VidenOmVind

Værditabsordningen

Hvad går værditabsordningen ud på?

 

Den, der opstiller nye vindmøller med en højde på 25 meter eller derover, skal betale naboen for eventuelle værditab på fast ejendom, hvis det medfører et tab på mindst 1 procent af ejendomsværdien. Værditabsordningen omfatter udelukkende beboelsesejendomme med tilhørende udendørsareal.

Hvis en nabo anmelder krav om erstatning, kan vindmølleopstilleren vælge at indgå en frivillig aftale. Hvis ikke dette sker senest 4 uger efter anmeldelsen, overgår sagen til en uvildig taksationsmyndighed, der skal vurdere ejendommen og træffe afgørelse om eventuel erstatning. Hvis naboen får tilkendt erstatning, skal vindmølleopstilleren betale det tilkendte beløb senest, når det første mølletårn i projektet er opstillet.

Taksationsmyndighedens afgørelse kan ikke ankes til en anden administrativ myndighed. Hvis man er uenig i afgørelsen, kan man anlægge sag mod modparten ved domstolene. Taksationsmyndighedens afgørelser om processuelle spørgsmål kan indbringes for domstolene som et søgsmål mod taksationsmyndigheden.

 

 

Hvornår kan man søge erstatning?

 

Vindmølleopstilleren skal annoncere værditabsordningen senest fire uger efter det offentlige møde, der ligger i høringsperioden for VVM-redegørelsen. Herefter har naboerne fire uger til at søge erstatning.

 

 

Hvad koster det at stille krav om erstatning?

 

Det er gratis, hvis man bor i en afstand af højst seks gange møllens højde. Hvis man bor længere væk, koster det et gebyr på 4.000 kr., som bliver betalt tilbage, hvis man får tilkendt erstatning.

 

 

Kan man både søge erstatning fra værditabsordningen og købe andele i vindmøllen?

 

Ja, man kan deltage i begge ordninger.

 

 

Hvad er erfaringerne med værditabsordningen?

 

Værditabsafgørelser fra taksationsmyndighederne tildeler i gennemsnit vindmøllenaboer en erstatning på ca. 10 % af ejendomsværdien. En undersøgelse fra Københavns Universitet viser, at dette er dækkende for naboernes reelle tab.

Relativt få opnår en erstatning på mere end 10 % af ejendomsværdien, og tilsvarende er det kun få, som bor længere væk fra vindmøllen end 1200 m, som opnår erstatning.

 

Du kan læse mere om værditabsordningen under Konkrete fordele for vindmøllenaboen.