VidenOmVind

Visualisering

Hvad viser en visualisering?

 

En visualisering viser, hvordan vindmøllen eller vindmølleparken vil se ud fra forskellige afstande - typisk set fra en afstand af under 1 km, 1-3 km og 3-10 km.

Visualiseringerne udarbejdes som en del af VVM-redegørelsen for det enkelte vindmølleprojekt på baggrund af oplysninger fra landmålere om møllernes nøjagtige position og højde i terrænet. Derfor er visualiseringerne et godt redskab til at vurdere de visuelle konsekvenser af møllerne, før de stilles op.

Du kan læse mere om regler for placering af vindmøller på siden Guide til den formelle planlægningsproces.

 

 

 

Her kan du læse mere om, hvordan visualiseringer anvendes i planlægningsprocessen.