VidenOmVind

Konkrete fordele for vindmøllenaboen

Som nabo til store vindmøller bliver man økonomisk tilgodeset på to måder. Dels ved at man kan købe andele i vindmøllerne til kostpris, dels ved at man kan søge erstatning for et potentielt værditab på ens bolig. 

 

Gaard Taet Paa Lodret

Andele til kostpris

Som vindmøllenabo eller borger i den kommune, hvor vindmøllerne opstilles, har man mulighed for at købe andele i vindmøllerne til kostpris, da vindmølleopstilleren er forpligtet til at udbyde 20 pct. af et projekt via denne ordning. Indenfor en afstand af 4,5 km fra vindmøllerne har naboer fortrinsret til at købe op til 50 andele pr. voksen beboer i husstanden, og øvrige andele sælges på lige fod til samtlige indbyggere i kommunen.

 

Siden indførelsen af værditabsordningen i 2009 og frem til 2018 er der behandlet 1234 sager, og der er givet tilsagn om værditab i 834 sager. Ifølge en udregning foretaget af Wind Denmark er der i de 834 sager udbetalt 96,6 mio. kr. i erstatning. Den gennemsnitlige udbetaling ligger på 116.000 kr. pr. ejendom. Bedømt ud fra afgørelserne i taksationskommissionerne, gives der i ca. 65 pct. af sagerne tilsagn om udbetaling af værditab. Fælles for alle ansøgere, der har fået tilkendt værditab, er, at de enten kan se, høre eller kan opleve skyggekast fra de opstillede vindmøller. Den gennemsnitlige værditabserstatning i afgørelser fra Taksationsmyndigheden er på ca. 8 pct. af ejendomsværdien, og den gennemsnitlige afstand til vindmøllen for de husstande, der har fået tilkendt værditabserstatning, er på ca. 900 m.

Erstatning for eventuelt værditab 

Som noget unikt kan vindmøllenaboer – til forskel fra naboer til veje og anden infrastruktur – søge erstatning for et eventuelt værditab på deres ejendom efter den særlige værditabsordning, der blev indført i 2009 - og revideret i 2013 og 2018. Det sker som regel ved, at spørgsmålet forelægges Taksationsmyndigheden, som består af en jurist og en ejendomsmægler.

Alternativt ved at der indgås et frivilligt forlig med vindmølleopstilleren, som er den, der skal udbetale erstatningen.

 

Husstande indenfor seks gange vindmøllens totalhøjde kan gebyrfrit ansøge om erstatning for værditab. Andre skal betale et gebyr på 4.000 kr., der refunderes, hvis husstanden får tilkendt erstatning.

 

Læs uddybende om værditabsordningen her.