Fri og åben debat om vindmøller på land

Står du for at skulle arrangere et debatmøde/borgermøde om ”Vindmøller på land”, så tilbyder VidenOmVind at deltage med faktuel viden om emnet. Det eneste krav vi stiller er, at mødet foregår i en fri og åben debat, hvor alle har mulighed for at komme til orde uanset holdning til vindmøller generelt eller til konkrete projekter.

 

Vi introducerer de seneste, anerkendte forskningsresultater på området og fremlægger relevante analyser og rapporter om vindmøller og helbred, støj, værditab, køberetsordning, etc. Vi svarer også gerne på spørgsmål fra salen om gældende regler ift opstilling af vindmøller.

Vi tilpasser gerne vores oplæg i forhold til evt. ønsker.

 

Her kan du se billeder fra et informations- og debatmøde i Karby på Mors. Her leverede Henrik Vinther fra VidenOmVind det faglige indlæg, som blev efterfulgt af 2 times fri og åben debat.

 

Eftersom vi alene arbejder med formidling af faktuel viden om vind, så har vi ingen holdninger til konkrete projekter, som eventuelt måtte være en del af mødets dagsorden.

 

Kontakt VidenOmVind for en aftale, telefon 87 33 14 33, mobil 21 68 14 33 / 29 25 65 23 eller mail ang@videnomvind.dk