Om VidenOmVind

VidenOmVind har som overordnet mål at bidrage til, at opstillingen af nye vindmøller i kommunerne sker på et veloplyst grundlag med henblik på at fremme et godt naboskab til vindmøllerne. Formålet er at skabe en god dialog såvel lokalt som nationalt med naboer, borgere, politikere, embedsmænd og journalister.

 

VidenOmVind ledes af sekretariatsleder Anton Gammelgaard og har kontor på Marselisborg Havnevej 22, 2. sal tv, 8000 Aarhus C. Kontakt VidenOmVind på telefon 29 25 65 23. Mailadresse: ang@videnomvind.dk   

 

 

Bag VidenOmVind står følgende organisationer og virksomheder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandret Moelle Paa Vej Op