VidenOmVind

Forskning og udvikling generelt

VE-Outlook 2017

Perspektiver for den vedvarende energi mod 2035. Udgivet af Dansk Energi, november 2017.  

 

VMO Greenhouse Gas Bulletin, oktober 2017.

CO2-koncentrationen i atmosfæren er den højeste i 800.000 år. Denne nye rapport fra WMO, der er FN’s meteorologi-organisation, fastslår endnu en gang, at det går den helt forkerte vej med udslippet af drivhusgasser.

IRENA (International Renewable Energy Agency) - roadmap for renewable energy future, 2016

REmap offers a global plan to double the share of renewables in the world’s energy mix by 2030.

 

Fjernkølingens Potentiale, september 2017

Rapporten belyser potientialet for fjernkøling med udgangspunkt i "Køleplan Danmark" samt danske og udenlandske erfaringer med fjernkøling.

Rapporten er udarbejdet med henblik på at formidle resultatet af "Køleplan Danmark" til en bred kreds af beslutningstagere i Danmark samt belyse fjernkølingens eksportpotentiale.

 

Thirty years of North American wind energy acceptance research: What have we learned?

Energy Analysis and Environmental Impacts Division, Lawrence Berkeley National Laboratory.

Rapporten er også publiceret i en peer-reviewed artikel i det videnskabelige tidskrift Energy Research and Social Science. Artiklen kan læses her.

 

100% Clean and Renewable Wind, Water, and Sunlight (WWS). All Sector Energy Roadmaps for 139 Countries of the World  (27. november, 2015)

Forskere på Stanford University har lavet en køreplan for 139 lande og deres mulighed for at styrke deres økonomier ved at overgå til 100% WWS (vind, vand og sol) i 2050. Danmark indgår i køreplanen. Her kan du se en interaktiv formidling af undersøgelsens resultater.

 

Europe’s future secure and sustainable electricity infrastructure

e-Highway2050 projektresultater, november 2015

 

Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030
Analyse foretaget af Energinet.dk, januar 2015

 

Energisektoren skal være spydspids i den globale indsats mod klimaforandringer

Særrapport fra Det Internationale Energiagentur 2015 (engelsk version)

 

Ny film: Smart Energy Systems

En film der beskriver Danmarks vej til et fossilfrit energysystem.

 

Energy and Climate Change, 2015

World Energy Outlook Special Report 2015