Helbredsundersøgelsen fra Kræftens Bekæmpelse

I 2013 igangsatte Kræftens Bekæmpelse en undersøgelse, der ud fra registeroplysninger har til formål at belyse, om støj fra vindmøller kan forårsage hjerte-kar-lidelser, depression, højt blodtryk, søvnforstyrrelser, diabetes og påvirkning af fødselsvægt.

Sundheds- og Ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet finansierer undersøgelsen.

 

1. artikel

Information om første videnskabelige artikel i helbredsundersøgelsen. Artiklen sammenholder registerdata for forekomst af slagtilfælde og blodprop i hjertet med udsættelse for beregnet udendørs og indendørs støj fra vindmøller om natten i de sidste fire dage inden blodproppen/slagtilfældet opstod. Læs mere her.

 

2. artikel

Information om den anden videnskabelige artikel. Artiklen sammenholder langtidsudsættelse i boligen for beregnet udendørs og indendørs støj fra vindmøller om natten og risiko for nyopstået diabetes i perioden 1996-2012. Læs mere her.

 

3. artikel

Information om den tredje videnskabelige artikel. Artiklen omhandler vindmøllestøj og indløsning af recepter på medicin til behandling af forhøjet blodtryk. Læs mere her.

 

4. artikel

Information om den fjerde videnskabelige artikel. Artiklen sammenholder udsættelse i graviditeten for beregnet udendørs og indendørs støj fra vindmøller om natten og risiko for negative fødselsudfald i form af for tidlig fødsel, børn født mindre end normalt for gestationsalderen (fostrets aktuelle alder regnet fra sidste menstruation eller bestemt ved ultralydscanning) og lav fødselsvægt hos børn født til tiden. Læs mere her.

 

5. & 6. artikel forventes at udkomme indenfor det næste halve års tid - senest primo 2019.