Helbredsundersøgelsen fra Kræftens Bekæmpelse

I 2013 igangsatte Kræftens Bekæmpelse en undersøgelse, der ud fra registeroplysninger har til formål at belyse, om støj fra vindmøller kan forårsage hjerte-kar-lidelser, depression, højt blodtryk, søvnforstyrrelser, diabetes og påvirkning af fødselsvægt.

Sundheds- og Ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet finansierer undersøgelsen.

 

1. artikel

Information om 1. artikel vedrørende en potentiel sammenhæng mellem vindmøllestøj og en række helbredsrelaterede følgevirkninger. Læs mere her.

 

2. artikel

Information om 2. artikel om sammenhængen mellem længere tids udsættelse for henholdsvis udendørs og indendørs vindmøllestøj og risikoen for diabetes. Læs mere her.