Helbredsundersøgelsen fra Kræftens Bekæmpelse

I 2013 igangsatte Kræftens Bekæmpelse en undersøgelse, der ud fra registeroplysninger har til formål at belyse, om støj fra vindmøller kan forårsage hjerte-kar-lidelser, depression, højt blodtryk, søvnforstyrrelser, diabetes og påvirkning af fødselsvægt.

Sundheds- og Ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet finansierer undersøgelsen.

 

1. del-rapport

Information om 1. delrapport vedrørende en potentiel sammenhæng mellem vindmøllestøj og en række helbredsrelaterede følgevirkninger. Læs mere her.

 

2. del-rapport

Information om 2. delrapport om sammenhængen mellem længere tids udsættelse for henholdsvis udendørs og indendørs vindmøllestøj og risikoen for diabetes. Læs mere her.