VidenOmVind

Planlægning

Basisfremskrivning 2018

Basisfremskrivning 2018 er en faglig vurdering af, hvordan energiforbrug og energiproduktion samt udledning af drivhusgasser vil udvikle sig i perioden frem mod 2030 under fravær af nye tiltag. Hensigten er at afdække status og udfordringer i forhold til opfyldelse af Danmarks energi- og klimapolitiske målsætninger. Udarbejdet af Energistyrelsen.

 

Sociale konsekvenser af VE-anlæg
Forskningsprojektet ”VVM Plus”, der er et samarbejde mellem Aalborg Universitet, DTU Vindenergi  og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, fokuserer i særlig grad på, hvad håndteringen af sociale aspekter i planlægningsfasen betyder for lokalsamfundets holdning til nye VE-anlæg. Læs uddybende om projektet her.

 

Langsigtet vindmølleplanlægning i kommunerne
Rapport fra Concito, december 2011


Den gode proces
Brochure udgivet i 2009 af Danmarks Naturfredningsforening, Kommunernes Landsforening, Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening. Brochuren beskriver, hvordan man fremmer lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning

 

Netværksbaseret planlægning - med indragelse af borgere og andre aktører

Denne udgivelse er til Jer, der vil arbejde for åbenhed, dialog og inddragelse af borgere og lokale aktører i Jeres kommune. Den er et resultat af et samarbejdsprojekt mellem Aarhus Kommune, Vindmøllerejseholdet og konsulentfirmaet Antropologerne, som sammen har udviklet og afprøvet en tilgang til planlægning med fokus på dialog og lokalt samarbejde.