VidenOmVind

Politikker og strategier

Test af vindmøller får højere prioritet

Regeringen og Dansk Folkeparti opretter en særpulje på godt 200 mio. kr. til nye testvindmøller i 2018 og 2019.

 

Stemmeaftale

Stemmeaftale mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om ny støttemodel for vind og sol i 2018-2019

 

Energipolitisk redegørelse 2015

Klima-, energi og bygningsminister, Rasmus Helveg Petersen, har netop offentliggjort dette års energipolitiske redegørelse for 2015. En redegørelse der fortæller om rekordår for vindenergien, flotte eksporttal for vindteknologi og nye udlandsforbindelser.

 

Smart Grid-strategi - fremtidens intelligente energisystem
Klima-, energi- og bygningsministeriets rapport om introduktionen af smart grid i Danmarks energiinfrastruktur, april 2013

 

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020
Marts 2012


Energiplan 2050
EU-kommissionens analyser af en række post-2020 scenarier. December 2011


Energi 2020
EU-kommissionens strategi for den europæiske energipolitik frem til 2020. August 2011


Rapporter fra EWEA - The European Wind Energy Association