VidenOmVind

Udbygning af vindkraften og dens integration i forsyningsnettet

Veje til 50% VE i Danmark i 2030

Vindens rolle og det langsigtede perspektiv mod 100% VE i 2050. EA Energianalyse for Vindmølleindustrien, september 2017.

 

IDAs energivision 2050

Rapporten viser hvordan vi med et smart energisystem effektivt og samfundsøkonomisk billigst muligt kan nå målet om en energiforsyning af Danmark helt uden fossile brændsler i 2050.

 

Markedsmodel 2.0 – en fremtidssikring af elmarkedet

20 energiselskaber, forbrugerorganisationer, myndigheder mv. kommer med 24 anbefalinger og forslag til initiativer. Udgivet af Energinet.dk, september 2015.       

 

Ea Energianalyse: Vindintegration i Danmark: Vindens værdi - og tiltag for at sikre den
Udarbejdet af Ea Energianalyse for Danmarks Vindmølleforening og Vindenergi Danmark, november 2014

 

Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier
Notat fra Energistyrelsen, juli 2014

 

Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050
Udarbejdet af Energistyrelsen i marts 2014

 

Danmark satser på Smart Grid - intelligent elsystem med vedvarende energi
Temanummer fra 2011 af OmEnergi.


Hovedrapport for Smart Grid Netværkets arbejde, oktober 2011


Danish Wind Power - Export and Cost
Udgivet af Aalborg Universitet, marts 2011


Grøn energi - vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler
Udgivet af Klimakommissionen 2010


Fakta om vindenergi
Udgives af Danmarks Vindmølleforening. I alt 35 faktablade, der belyser alle tænkelige aspekter af vindkraft. Opdelt i temaerne Miljø- og energipolitik, Økonomi, Planlægning samt Teknik og drift. Opdateres kontinuerligt


Vindkraft til klimakampen - Danmarks vej til vind i verdensklasse
Temanummer fra 2009 af nyhedsmagasinet OmEnergi, der udgives af Energinet.dk