VidenOmVind

Vindmøller og naboskab

Lokal accept og udvikling af vindmølleprojekter: Opsamling på Wind2050-projektet
I perioden 2014-2018 har det tværfaglige forskningsprojekt Wind2050 arbejdet på at analysere og identificere de nøglefaktorer, som forhindrer eller fremmer lokal accept af vindmølleprojekter. Denne rapport samler op på resultaterne af Wind2050-projektet og giver en aktuel redegørelse for planlægningen og etableringen af landvind i Danmark.

 

Vindmøllenaboers opfattelse af genepåvirkninger

Opinionsanalyse udført af JYSK ANALYSE for VidenOmVind.

Februar 2016

 

 Vindmøllenaboers opfattelse af moderne vindmøller

Opinionsanalyse udført af JYSK ANALYSE for VidenOmVind

Februar 2015

 

Vindmøllenaboers opfattelse vindmøller

Opinionsanalyse udført af JYSK ANALYSE for VidenOmVind

September/oktober 2012

 

Vindmøllenaboers opfattelse af vindmøller

Supplerende bilagsmateriale til opinionsundersøgelse udført af JYSK ANALYSE for VidenOmVind

September/oktober 2012