VidenOmVind

Vindmøller og påvirkning af helbredet

Konklusioner vedr. helbredsundersøgelsen fra Kræftens Bekæmpelse

Læs mere her om de videnskabelige artikler, som er publiceret ifm. undersøgelsen. En undersøgelse, der ud fra registeroplysninger har til formål at belyse, om støj fra vindmøller kan forårsage hjerte-kar-lidelser, depression, højt blodtryk, søvnforstyrrelser, diabetes og påvirkning af fødselsvægt.

Sundheds- og Ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har finansieret undersøgelsen.

 

”Wind turbines and idiopathic symptoms: The confounding effect of concurrent environmental exposures”

Artiklen omhandler et forskningsprojekt, der er gennemført i Danmark fra oktober 2011 til februar 2012. Projektet havde til formål at undersøge, hvorvidt en potentiel sammenhæng mellem nærhed til vindmøller og selvstændigt forekommende symptomer på konkrete lidelser kan forveksles med personlige reaktioner på andre forekommende miljømæssige påvirkninger i vindmøllernes nærområde.

 

Svar på henvendelse til sundhedsministeren fra Vindmølleindustrien vedrørende mulige helbredseffekter af vindmøllestøj

 

Windenergieanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?

Rapport fra Bayerisches Landesamt für Umwelt og Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.

 

Tre ministre svarer borgmester H.P. Geil, Haderslev

Svaret vedrører vindmølleplanlægningen og undersøgelsen af sammenhængen mellem vindmøllestøj og helbredseffekter.

 

Svar til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg fra sundhedsminister Nick Hækkerup om akustisk betingede vibrationssygdomme

 

Vindinfo: Information om helbredsundersøgelsen.


"Möchliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen", udgivet november 2016 af Umwelt Bundesamt.

 

How the factoid of wind turbines causing ‘vibroacoustic disease’ came to be ‘irrefutably demonstrated’
By Simon Chapman, Alexis St George School of Public Health, University of Sydney, New South Wales, Australia.

 

NHMRC Statement: Evidence on Wind Farms and Human Health (resume)

NHMRC Statement: Evidence on Wind Farms and Human Health (hele rapporten)

Australsk undersøgelse af hvorvidt vindmøllefarme forårsager helbredsproblemer hos mennesker. Februar 2015.

 

Health Effects Related to Wind Turbine Noise Exposure: A Systematic Review
Dansk undersøgelse af sammenhængen mellem helbred og vindmøllestøj. Udgivet af PLOS ONE i december 2014

 

Wind Turbines and Health: A Critical Review of the Scientific Literature
Amerikansk undersøgelse af sammenhængen mellem vindmøller og sundhed. Udgivet november 2014

 

Vurdering af Health Canada undersøgelsen "Wind Turbine Noise and Health Study"
Notat af Bo Søndergaard, Grontmij. Februar 2015
 

 

Wind Turbine Noise and Health Study: Summary of Results
Undersøgelse initieret af det canadiske sundhedsministerium, Health Canada, offentliggjort november 2014


Vindmøllesyndrom - relationer mellem vindmøller og helbredsforhold?
Notat fra Sundhedsstyrelsen til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg samt Det Energipolitiske Udvalg, marts 2011

 

CEEH videnskabelig rapport nr. 10, 2011: CEEH's beregning af helbredsomkostninger fra luftforurening i Klimakommissionens fremtidsforløb 

 

Uddybende beskrivelse med vurdering af bogen: Wind Turbine Syndrome: A Report on a Natural Experiment
Af Nina Pierpont, 2009