VidenOmVind

Vindmøller og påvirkning af helbredet

Svar på henvendelse til sundhedsministeren fra Vindmølleindustrien vedrørende mulige helbredseffekter af vindmøllestøj

 

Windenergieanlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit?

Rapport fra Bayerisches Landesamt für Umwelt og Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.

 

Tre ministre svarer borgmester H.P. Geil, Haderslev

Svaret vedrører vindmølleplanlægningen og undersøgelsen af sammenhængen mellem vindmøllestøj og helbredseffekter.

 

Svar til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg fra sundhedsminister Nick Hækkerup om akustisk betingede vibrationssygdomme

 

Vindinfo: Information om helbredsundersøgelsen.


"Möchliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen", udgivet november 2016 af Umwelt Bundesamt.

 

How the factoid of wind turbines causing ‘vibroacoustic disease’ came to be ‘irrefutably demonstrated’
By Simon Chapman, Alexis St George School of Public Health, University of Sydney, New South Wales, Australia.

 

NHMRC Statement: Evidence on Wind Farms and Human Health (resume)

NHMRC Statement: Evidence on Wind Farms and Human Health (hele rapporten)

Australsk undersøgelse af hvorvidt vindmøllefarme forårsager helbredsproblemer hos mennesker. Februar 2015.

 

Health Effects Related to Wind Turbine Noise Exposure: A Systematic Review
Dansk undersøgelse af sammenhængen mellem helbred og vindmøllestøj. Udgivet af PLOS ONE i december 2014

 

Wind Turbines and Health: A Critical Review of the Scientific Literature
Amerikansk undersøgelse af sammenhængen mellem vindmøller og sundhed. Udgivet november 2014

 

Vurdering af Health Canada undersøgelsen "Wind Turbine Noise and Health Study"
Notat af Bo Søndergaard, Grontmij. Februar 2015
 

 

Wind Turbine Noise and Health Study: Summary of Results
Undersøgelse initieret af det canadiske sundhedsministerium, Health Canada, offentliggjort november 2014


Vindmøllesyndrom - relationer mellem vindmøller og helbredsforhold?
Notat fra Sundhedsstyrelsen til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg samt Det Energipolitiske Udvalg, marts 2011

 

CEEH videnskabelig rapport nr. 10, 2011: CEEH's beregning af helbredsomkostninger fra luftforurening i Klimakommissionens fremtidsforløb 

 

Uddybende beskrivelse med vurdering af bogen: Wind Turbine Syndrome: A Report on a Natural Experiment
Af Nina Pierpont, 2009