VidenOmVind

Samfund

Hvor kommer vindmøllerne fra, og hvordan har de fået den store samfundsmæssige betydning, som er en realitet i dag? Det kan man få en hurtig introduktion til i nedenstående video.

(Videoen er produceret i 2011 og oplyser, at el fra vindmøller udgør 20 pct. af Danmarks elforsyning. Siden dengang har udviklingen taget fart, og vindmølleproduceret el bidrog i 2015 med 42 pct. af elforsyningen).

 

I menuerne til venstre er der uddybende information om vindmøllernes positive betydning for klima, miljø, natur og folkesundhed – og om de realøkonomiske omkostninger ved at producere el fra vindmøller.

 

Desuden belyses nogle af de udfordringer, der er forbundet med at indpasse store mængder af vindmøllestrøm i det overordnede forsyningsnet. 

 

Se flere oplysende videoer på Vimeo.com/VidenOmVind