VidenOmVind

Samfund

Hvor kommer vindmøllerne fra, og hvordan har de fået den store samfunds-mæssige betydning, som er en realitet i dag? Dette belyses udtømmende i bogen ”Da Danmark fik vinger”, der er forfattet af historikeren Flemming Petersen og udgivet i februar 2018. En bog, der fortæller historien om den moderne danske vindmølle og dens rolle for energiforsyning, grøn omstilling, eksport og arbejdspladser. 

 

Desuden kan man få en hurtig introduktion til historien i nedenstående video.

(Videoen er produceret i 2011 og oplyser, at el fra vindmøller udgør 20 pct. af Danmarks elforsyning. Siden dengang har udviklingen taget fart, og vindmølleproduceret el bidrog i 2017 med 43 procent af elforsyningen.

 

Se flere oplysende videoer på Vimeo.com/VidenOmVind 

 

I menuerne til venstre er der uddybende information om vindmøllernes positive betydning for klima, miljø, natur og folkesundhed – og om de realøkonomiske omkostninger ved at producere el fra vindmøller.

 

Desuden belyses nogle af de udfordringer, der er forbundet med at indpasse store mængder af vindmøllestrøm i det overordnede forsyningsnet.