VidenOmVind

Samfundsmæssige udfordringer ved vindmøller

Svingende produktion vil ændre hele energisystemet

En af de store udfordringer ved at omstille energiforsyningen til vedvarende energi er, at produktionen ikke kan planlægges så regulært, som når der produceres el på fossile kraftværker. Med vindmøller som basis for elforsyningen vil produktionens størrelse bogstavelig talt afhænge af hvor meget og hvornår, det blæser.

 

Det vil i de kommende år føre til, at produktion, distribution og forbrug af energi foregår på en helt ny måde. Både for at udnytte energien når den er billigst og for at undgå store investeringer i distributionskapacitet, der kun udnyttes i perioder med spidsbelastning.

 

De nye og anderledes krav til distributionsnettet skal sikre forbrugerne mod strømudfald og opretholde forsyningssikkerheden. Det sker for det første ved at udbygge transmissionsforbindelserne mellem Danmark, Norden og Europa og opbygge et sammenhængende europæisk marked for energi. For det andet ved at give både virksomheder og private forbrugere mulighed for et fleksibelt forbrug, der kan udnytte energien, når den er billigst. Den udvikling er allerede godt i gang og vil blive forstærket fremover.

 

Blaa Med Hoejspaending 

Smart Grid understøtter forbrug, når det er billigst

I forhold til at fremme fleksible forbrugsmuligheder udvikles ”det selvtænkende el-system” – det såkaldte Smart Grid. Det er en løsning, der trækker på alt og alle, der kan producere, lagre og forbruge energi for at afpasse forbruget efter produktionen. For eksempel sådan, at en virksomhed med fordel kan håndtere særligt energikrævende produktionsprocesser i perioder, hvor indkøb af el er billigt. Eller den private forbruger tilsvarende kan sætte vaskemaskinen i gang eller oplade sin elbil på tidspunkter, hvor det kan bidrage til at minimere hans eller hendes elregning.

 

Den samstemmende vurdering fra eksperter i energibranchen er, at det er en stor men realistisk opgave at udvikle både distributionsnettet og mere fleksible forbrugsmuligheder, så det ikke bliver et problem at indpasse den store mængde vedvarende energi i elforsyningen.

 

Læs og se mere om Smart Grid her:

Her kan du læse regeringens Smart Grid-strategi.

 

Her kan du se en video produceret af Energinet.dk, der giver indblik i Smart Grid teknologien og visualiserer, hvordan fremtidens energiforbrug vil se ud:

https://www.youtube.com/watch?v=2t3OuUHF3a8