Hvad betyder opstilling af vindmøller på land for beskæftigelse og eksport?

Vindmølleindustrien i Danmark står på ryggen af årtiers pionérarbejde med opstilling af vindmøller i alle dele af landet. I dag findes der over 5.000 danske vindmøller, hvoraf hovedparten står på land. Hjemmemarkedet udgør nu kun en lille del af branchens samlede omsætning, men Danmark har som rollemodel stor betydning for afsætnings- arbejdet på eksportmarkederne. Dertil kommer, at hele forsknings- og udviklingsarbejdet med blandt andet test af nye vindmøller er afgørende for at fastholde den internationale førerposition, som den danske vindmøllebranche fortsat har.

 

2016:

Screen Shot 2017 06 12 At 93337 AM

 

Stor samfundsøkonomisk betydning

Vindmøllebranchen har stor betydning for samfundsøkonomien. I 2016 beskæftigede branchen 32.898 personer fordelt på store produktions- virksomheder og en underskov af servicevirksomheder og underleverandører på flere hundrede virksomheder. Omsætningen i vindmøllebranchen var i 2016 på 97,8 mia. kr. Eksporten udgjorde 55,6 mia. kr., svarende til 57 % af den samlede omsætning.

 

Beskæftigelseseffekten er mest udtalt i regionerne vest for Storebælt

 

Screen Shot 2017 06 12 At 93518 AM

 

I årene fremover er der store muligheder for at øge eksporten af vindmøller fra Danmark. I takt med den uomgængelige omstilling til vedvarende energi, der er et resultat af klimaændringerne, sætter flere og flere lande ambitiøse mål for opstilling af vindmøller. Det gælder på markeder over hele verden og understøttes af, at verdens lande i FN’s regi har indgået en klimaaftale i december 2015.

 

 

Spørgsmål:
1: Hvilken rolle bør det spille for udbygningen af vindmøller på land, at vindmølleindustrien kan bruge Danmark som rollemodel i afsæt-  ningsarbejdet på det globale marked?

2: Hvilken rolle skal lokale hensyn til beskæf- tigelse og potentielle skatteindtægter spille for en kommunalbestyrelses stillingtagen til et vindmølleprojekt? 

Jobs

 

 

Uddybende information:

Vindmølleindustrien: Branchestatistik 2017 - om Vindmølleindustriens samfundsbidrag

Danmarks Vindmølleforening: Faktablad Ø2: Produktion og beskæftigelse ved vindenergi

Vindmølleindustrien:  Branchestatistik 2017 - omsætning, beskæftigelse og eksport