Svar på rede hånd

Hvor kommer strømmen fra?

Danmark er stærkt forbundet med elkabler og højspændingsledninger til vores nabolande, og vi kan stort set importere eller eksportere, hvad der svarer til hele vores totalforbrug. Derfor kan opgørelsen over, hvor strømmen kommer fra, foretages på flere måder.

Elektronerne fra vindstrøm, kulkraft eller atomkraftværker kan ikke skelnes fra hinanden i elsystemet, og derfor kan man heller ikke sætte et ”filter” op og måle, om det præcist er vind- eller kulkraft, der kommer ud af stikkontakten. Vi ved, hvad der bliver produceret og eksporteret/ importeret i en given time, men man kan ikke præcist se, om det er elektroner fra vindkraft, der ryger gennem det ene kabel og sol eller kulkraft i det andet.

 

Energinets miljødeklaration

Derfor laver Energinet hvert år en beregning og dermed et estimat over, hvor strømmen fysisk kommer fra. Det er Energinets miljødeklaration. Den viser, hvordan en dansk kWh er produceret - hvor strømmen kommer fra set som et gennemsnit over et helt år. Beregningerne er lavet ud fra al indenlandsk produktion og forbrug samt den import og eksport, der time for time sker henover året.

 

Generel deklaration

Der findes også en anden opgørelse, den såkaldte generelle deklaration. Den siger ikke noget om den strøm, som fysisk kommer ud af stikkontakten. Den er et led i et samlet EU-regnskab over strømproduktion. Det er alene en regnskabsteknisk opgørelse, der viser markedet af grønne certifikater og sammensætningen af den strøm, der ikke sælges som grønne certifikater.

Derfor kan Energinets miljødeklaration godt vise, at der et år kom 4 procent atomkraft ud ad af danskernes stikkontakter, mens den generelle deklaration viser 20 procent. Det første er et udtryk for, hvad der sker i den fysiske verden – hvor elektronerne kommer fra - det andet er en regnskabsteknisk opgørelse.

 

Grønne certifikater komplicerer strømmens sammensætning

Forskellen på Energinets deklaration og den generelle deklaration skyldes, at elkunder kan købe grønne certifikater. De betaler lidt ekstra og sikrer sig dermed, at der bliver produceret grøn strøm svarende til deres forbrug et eller andet sted i elnettet, evt. i et andet land. Ejeren af certifikatet får altså ikke selv den grønne strøm fysisk ud af stikkontakten, men ejeren sikrer sig, at han eller hun alene kan kalde sig ejermand af den grønne strøm.

For at der ikke bliver snydt med de grønne certifikater, fører EU kontrol, så det samme certifikat ikke bliver solgt flere gange. Kontrollen skal også vise elforbrugere, der ikke køber grønne certifikater, hvordan strømmen er sammensat, når al den grønne strøm er trukket fra.

 

Figurerne nedenfor viser, hvordan strømmen i danske stikkontakter gennemsnitligt var sammensat i 2017 og 2018. Beregningerne findes i Energinets miljødeklaration:

 

2017:

Image003jpg 01D55DBED4DC8990

 

 

2018:

 Screen Shot 2019 11 27 At 145314

 

 

Uddybende information

Energinets hjemmeside: Hvor kommer strømmen fra