Hvor mange borgere klager over vindmøller?

 

Hvis den negative debat om vindmøller har baggrund i reelt oplevede genevirkninger, må man antage, det giver sig udslag i, at mange mennesker klager over vindmøllerne.

 

For at få denne problemstilling belyst gennemførte VidenOmVind i 2013 en analyse vedrørende klager over vindmøller. Samtlige kommuner, der har opstillet vindmøller, blev kontaktet og bedt om at oplyse antallet af borgere, der havde klaget over vindmøller i henholdsvis 2011 og 2012.

 

Resultatet var kort fortalt følgende:

  • I 80 pct. af kommunerne var der slet ingen eller blot en enkelt klage over vindmøllerne i årene 2011 og 2012.
  • Kun i to kommuner var der et væsentligt antal klager. I begge kommuner kunne klagerne henføres til enkeltpersoner, der havde haft en ledende rolle i forsøget på at hindre opstil- lingen af vindmøller.

Kun i to kommuner var der et væsentligt antal klager. I begge kommuner kunne klagerne henføres til enkeltpersoner, der havde haft en ledende rolle i forsøget på at hindre opstillingen af vindmøller.

 Klager2

               Antal klager over vindmøller pr. kommune

 

 

Uddybende information

VidenOmVind:  Hvordan lever danskerne med vindmøller på land?