Svar på rede hånd

Hvor meget C02 sparer en vindmølle?

En vindmølle er en stor gevinst for miljøet og dermed klimaet. I nedenstående tabel har man regnet på, hvad der spares i CO2-udledning over 20 år, når en kilowatt-time produceret på et gennemsnitligt el-produktionsmix i EU erstattes af en kilowatt time produceret på forskellige typer af vindmøller ved 7,5 m/s ved middel variation i vinden. Screen Shot 2019 10 03 At 105357

Fremstillingen

Klimabelastningen fra en ny moderne vindmølle fremkommer primært ved fremstillingen - til materialer, bearbejdning og produktion.

 

En stor del af materialerne i vindmøller kan genanvendes. Eksempelvis er det blevet muligt, at genanvende glasfiberen fra møllevingerne eller nyttiggøre dele af materialet i forbrændingsanlæg. Genanvendelsen minimerer ifølge producenten miljøbelastningen i ovennævnte mølle med 19 %.

 

Klimabelast A

Grafikken tager udgangspunkt i en SWT-3.2-113. Kilde SiemensGamsea Renewable Energy

 

 

CO2-udledningen målt i gram pr. kWh fra en vindmøllepark med 20 stk SWT-3.2-113 versus et globalt fossilt kraftværk:

CO2 Udledning A

 

Kilde: IEA World Energy Outlook, 2012 og SiemensGamsea Renewable Energy

 

Energibalance

Ved ”energibalance” sammenligner man den mængde af energi, som vindmøllen forbruger, med den energi som vindmøllen producerer.

I nedenstående tabel har man regnet på hvor mange måneder, der går, før forskellige typer af vindmøller har godskrevet den energi og CO2, som er brugt eller udledt til fremstilling, transport, vedligeholdelse og demontering.

Tallene svinger fra model til model, eftersom der er store forskelle i navhøjde, energiproduktionsniveauer og nettab, etc. Screen Shot 2019 10 03 At 105428

Grafikken tager udgangspunkt i vindmøller ved 7,5 m/s ved middel variation i vinden. Kilde: Vestas

 

Uddybende information:

Ingeniøren: 6 MW vindmølle betaler sig energimæssigt tilbage 33 gange

 

Kilder:

“General information about the environmental impact of Vestas wind turbines” (Vestas)

"A clean energy solution – from cradle to grave" (Siemens)