Svar på rede hånd

Hvordan påvirker vindmøller dyre- og fugleliv?

 

Som for andre industrianlæg kan det ikke undgås, at vindmøller påvirker faunaen i nærmiljøet. Men det sker kun i meget begrænset omfang og primært i forbindelse med opførelsen af vindmøllerne. Når møllerne først står der, vænner dyr og fugle sig hurtigt til dem.

 

Spørgsmål:
Er det et væsentligt argument mod opstilling af vindmøller, at få fugle flyver ind i disse, når det årlige antal trafikdræbte dyr og fugle ifølge myndighedernes opgørelser skal tælles i millioner?

 

Men allerede inden vindmøllen opstilles, gøres der meget for at tage hensyn til den lokale fauna. Det sker, når kommunerne udarbejder VVM-redegørelser i forbindelse med planlægningsarbejdet, der bl.a. beskriver potentielle konsekvenser for dyre- og fugleliv. Ud fra denne viden tages der hensyn hertil, inden der udstedes byggetilladelse til vindmøllen. Den generelle erfaring er derfor, at vindmøller på land kun har ringe eller slet ingen negative konsekvenser for dyre- og fugleliv i nærområdet.

 

 

 

Fugl

Tårnfalke har bygget rede i en  vindmølle på Avernakø.

Foto: Per Andersen

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuglene flyver udenom

Almindeligvis opstilles der ikke vindmøller i fuglerige områder. Men helt undgå, at enkelte fugle og flagermus lejlighedsvis kolliderer med vindmøller, kan man ikke. Erfaringerne viser dog, at det sker sjældent, fordi fugle vænner sig til vindmøller og lægger kursen udenom. Undersøgelser viser, at antallet af fugle, der kolliderer med vindmøller, er minimalt.

 

 Oesterild

 

 

Uddybende information

AarhusUniversitet: First year post-construction monitoring of bats and birds at wind turbine testcentre Østerild

Aarhus Universitet: Østerildvindmøller har ikke generet fugle

Danmarks Vindmølleforening: Faktablad P9: Vindmøller og dyreliv