Billede af vindmølle

6 ud af 10 får tilkendt værditabserstatning

2014-06-04

Danmarks Vindmølleforening har opgjort det samlede antal værditabsafgørelser til vindmøllenaboer fra værditabsordningens start i 2009 og frem til medio maj 2014.

 

Opgørelsen viser ikke den store forandring fra det hidtil kendte billede. Gennemsnitserstatningen er fortsat ca. 100.000 kr., og det er primært naboer indenfor 1000 m fra vindmøllerne, som tilkendes værditab.

 

Læs den detaljerede redegørelse forfattet af konsulent i Danmarks Vindmølleforening, Henrik Skotte:

http://www.dkvind.dk/html/okonomi/filer/statistik_naboerstatninger.pdf