Billede af vindmølle

Ny rapport nedtoner problemet med lavfrekvent støj fra vindmøller

2014-01-15

Spørgsmålet om lavfrekvent støj fylder rigtig meget i den danske debat om opstilling af nye vindmøller på land. Måske også for meget. For ifølge en ny rapport fra ingeniørvirksomheden Grontmij er der i typiske danske vindmølleprojekter ikke et særlig problem med lavfrekvent støj, da vindmøllerne holder sig betydeligt under grænseværdien.

 

Derudover rummer rapporten to interessante konklusioner:

1.

Små og store vindmøller har i gennemsnit samme relative andel af lavfrekvent støj i forhold til den samlede støj.

2.

Sammenlignet med ældre, store vindmøller har nye, store vindmøller en relativt mindre andel af lavfrekvent støj i forhold til den samlede støj.

 

Se rapporten her:

/media/286130/report_low_frequency_noise_from_wind_turbines_01-2014.pdf