Billede af vindmølle

Energistyrelsen udbyder undersøgelse: Vindmøller og huspriser

2015-07-28

Energistyrelsen udbyder nu en undersøgelse, som skal analysere vindmøllers indvirkning på priser på beboelsesejendomme.

Den udbudte undersøgelse skal analysere vindmøllers indvirkning på priser på beboelsesejendomme. Undersøgelsen skal være tredelt:

 

  1. en modelbaseret statistisk-økonomisk analyse (fx en regressionsanalyse)
  2. en sammenligning af resultatet fra første del med taksationsmyndighedens afgørelser fra værditabsordningen i VE-loven
  3. et casestudie af prisdannelsen på beboelsesejendomme placeret i nærheden af de forventede kystnære havvindmølleparker sammenlignet med den øvrige population i første del af undersøgelsen.

 

Læs mere om udbuddet her