Billede af vindmølle

VE kan gøres konkurrencedygtig med fossile brændsler

2015-05-26

Hvis vi laver en række tiltag og gør tingene smartere end i dag, så kan vedvarende energi i 2035 på de fleste områder gøres konkurrencedygtig med fossile brændsler. Det fremgår af Rapporten Energikoncept 2030, som er udgivet af Energinet.dk

 

”Der vil stadig være områder, hvor fossile brændsler, eksempelvis naturgas, er hensigtsmæssigt, men de fleste steder kan omkostningerne i et energisystem med vedvarende energi komme på niveau med fossile løsninger,"

siger Hanne Storm Edlefsen, afdelingsleder i Energinet.dk’s afdeling for Energianalyse.

- En række beslutninger skal tages, og brikkerne skal lægges i den rigtige rækkefølge, for at vi fortsat har samme høje forsyningssikkerhed og samtidigt sikrer, art omstillingen sker samfundsøkonomisk effektivt.

 

Energikoncept 2030 gennemgår en række områder, hvor det er muligt at gøre tingene smartere. Læs rapporten her.