Billede af vindmølle

Kulsort fremtid for…kul

2017-10-09

Vedvarende energi stod sidste år for to tredjedele af al ny energiproduktion i verden og forventes at vokse med 43 % frem mod 2022. Det svarer til ca. halvdelen af den nuværende globale kapacitet for kul. Vindenergi, og i særlig grad solenergi, driver udviklingen fremad.
 
Læs mere her om de interessante informationer, der fremgår af den årlige rapport fra det internationale energiagentur, IEA.