Billede af vindmølle

Ny aftale afhjælper flaskehalsproblem

2017-06-14

Længe har det været en udfordring for handel med el over den dansk-tyske grænse, at det tyske el-net i store perioder ikke har været tilgængelig for dansk produceret el. Dette har begrænset mulighederne for at øge indtægterne på eksport af el, herunder afsætning af el produceret af danske vindmøller.
 
Nu har Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet indgået en aftale med det tyske Økonomi- og Energiministerium om, at der skal stilles et minimumsniveau af kapacitet til rådighed for handel med strøm mellem Jylland og Tyskland. Det vil over en kort årrække mindske flaskehalsproblemet, indtil det tyske el-net får større kapacitet og den vej rundt løser problemet.
 
Læs mere om den indgåede aftale her