Billede af vindmølle

Tysk undersøgelse frikender vindmøller for sundhedsmæssig påvirkning

 

2017-02-14

Umwelt Bundesamt, der er den tyske pendant til Miljøstyrelsen i Danmark, har i november 2016 udgivet et oversigtsstudie om potentielle sundhedseffekter relateret til vindmøller på land.

Publikationen "Møgliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen" sammenfatter den eksisterende viden om emnet og har følgende hovedkonklusion:

- Den tekniske standard på vindmøller er blevet stærkt forbedret de seneste år. Vindmøllerne er ikke blot blevet mere effektive, men deres påvirkning af miljø og sundhed er også blevet forbedret. De sundhedsmæssige risici kan reduceres eller fuldstændig elimineres gennem teknisk-strukturelle foranstaltninger. Forudsat reglerne overholdes, er risikoen for en sundhedsmæssig påvirkning meget ringe.

Læs undersøgelsen her.