Billede af vindmølle

1. artikel af helbredsundersøgelsen er offentliggjort

2018-03-08

Første artikel af helbredsundersøgelsen fra Kræftens Bekæmpelse er blevet offentliggjort. Det er sket i det internationale tidsskrift Environment International. Undersøgelsen omhandler potentielle korttidseffekter af vindmøllestøj, og senere offentliggøres en artikel, hvor langtidseffekterne belyses.

 

Forskerne bag denne første artikel konkluderer, at den ikke har givet afgørende bevis for en sammenhæng mellem udsættelse for vindmøllestøj og udløsning af blodprop i hjertet eller slagtilfælde. Dog tyder resultaterne på, at natlig indendørs lavfrekvent vindmøllestøj muligvis kan være en udløsende faktor for hjerte-kar-sygdom, mens der stort set ikke synes at være en påvirkning fra natlig udendørs vindmøllestøj.

 

Forskerne understreger, at resultaterne er baseret på ganske få tilfælde og derfor kan skyldes tilfældigheder. Forskerne konkluderer, at der er behov for yderligere undersøgelser, før der kan drages en konklusion om en eventuel sammenhæng mellem akut udsættelse for vindmøllestøj og henholdsvis blodprop i hjertet og slagtilfælde.

 

Yderligere oplysninger:

Originalartiklen (mod betaling).

Ministeriets pressemeddelelse.

Sundhedsstyrelsens oversættelse af hovedkonklusionerne.

 

Vindmølleindustriens lancering af nyheden.

Pressemeddelelse fra Danmarks Vindmølleforening.