Billede af vindmølle

Ændringer i VE-ordningen

2019-11-19

Klima-, energi- og forsyningsministeren har i dag offentliggjort en række ændringer i ordningerne for de nærmeste naboer til kommende VE-anlæg. Ændringerne er aftalt i energiforligskredsen bag Energiaftale 2018. De besluttede ændringer baserer sig på en række analyser, som i dag er offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside.

 

Analyserne har sit udspring i Energiaftale 2018, hvor det fremgår, at parterne er enige om at forbedre forholdene for de berørte lodsejere – herunder at der:

  • indføres en salgsoptionsordning for naboer til VE-anlæg,
  • foretages et eftersyn af køberetsordningen
  • forelægges et oplæg til en grøn pulje (fondskonstruktion), der kan skabe kommunale incitamenter for øget VE-udbygning

 

Læs mere i pressemeddelelsen fra Energistyrelsen her.