Vind i energisystemet

I Danmark har vi besluttet at gøre os fri af fossile brændsler. Derfor skal vores energisystem omdannes til 100 % vedvarende energi. Og arbejdet er i fuld gang.

 

Total SHE

                          Illustration fra filmen: Smart Heating Europe

 

Vindenergi er langt den største vedvarende energikilde, vi har i Danmark. Derfor kommer vind til at spille en hovedrolle i omstillingen.

Men vind er en stor udfordring for et energisystem, der er bygget til fossile brændsler. Energiproduktionen fra vind og andre vedvarende energikilder som sol og bølger fluktuerer afhængig af vejr og vind. Så hvilken energi skal træde til, når der ikke er vind-, sol- eller bølgeenergi til rådighed?

 

En anden udfordring er transportsektoren. Hvordan får vi på sigt skabt et energisystem, hvor også biler, skibe og fly bruger fossilfri energi?

 

I det følgende vil vi beskrive, hvordan det vedvarende energisystem i Danmark kommer til at se ud. Hvordan energien vil blive produceret og distribueret. Du vil også få information om de forskellige ve-teknologier og konkrete anlæg, som allerede er etableret.

 

Du kan starte introduktionen ved at klikke på "Det vedvarende energisystem" i venstre margen. Herfra vil du blive ledt videre til en gennemgang af de enkelte energibaner i energisystemet.

 

Mere information om emnet:

ENERGI 2050 – udviklingsspor for energisystemet (Energinet.dk)