Det vedvarende energisystem

Energisystemet dengang og nu

Vejen mod et 100 % vedvarende energisystem indebærer store ændringer. For at forstå hvad det betyder i virkelighedens verden, så starter vi med et kig på energisystemet sådan som det så ud, før der for alvor kom vindenergi i Danmark.

 

Dengang

Frem til 1980érne, før vedvarende energi blev en del af Danmarks energisystem, blev energien i Danmark produceret på kul, olie og gas. Det skete i 3 adskilte sektorer for henholdsvis el-, varme- og gas. Her blev al energi produceret og distribueret uden nogen nævneværdig integration de 3 sektorer imellem.

Udsving i efterspørgslen på energi blev populært sagt klaret ved, at man hældte mere kul i kedlerne. Energien blev produceret, når der var brug for den.

  Integration Foer80

                                   Illustration fra filmen Smart Energy Systems

 

I dag

Vind er i dag en stor energikilde i Danmark. I 2015 bidrog den med hele 42,1 % af vores elforbrug.

Den store andel af vindenergi betyder, at vi i Danmark skal bruge el, når den er til rådighed, når der er rigeligt af den. Og den producerede el skal altid flyde derhen, hvor der er brug for den, hvor der er efterspørgsel.

Ofte producerer vi mere vindenergi, end elsystemet kan aftage. Derfor skal el også bruges til produktion af varme i kraft-varme- og fjernvarmeværkerne. På sigt skal el også konverteres til grøn gas til transportsektoren, etc.

På den måde bliver de tre energisystemer: el, varme og gas til et sammenhængende energisystem, hvor energien flyder mellem de tre tidligere adskilte sektorer.

 

Integration Vedvarendees 01

 

Derudover er det vigtigt, at vi bruger vores energi effektivt og har gode elforbindelser til udlandet. I situationer med overskud af vindenergi i Danmark skal vi nemlig eksportere energien til markedspris. I tilfælde af underskud af el – ved f.eks. vindstille – skal vi importere vandkraft fra Norge eller Sverige, etc.

 

Screen Shot 2016 10 20 At 121608 PM

                                                             Illustration: Energinet.dk
 

Produktion og distribution

Hvordan kommer det vedvarende energisystem så helt konkret til at se ud? Hvordan bliver energien produceret og distribueret?

 

I fremtidens vedvarende energisystem flyder energien frit mellem systemerne for el, varme og transport. Systemet sikrer, at vi bruger så meget af den energi vi producerer indenlands – og først derefter eksporterer vi overskydende energi til udlandet.

Derudover så skal det vedvarende energisystem løse en stor udfordring. Når der er overskud af vedvarende energi – som oftest vindenergi – så skal energien i det vedvarende energisystem kunne lagres til senere brug.

 

Energi V0000 SAMLER 0000000  (1)

 

Lagring af energi i det vedvarende energisystem kan ske på flere måder, f.eks:

 

Vindenergi skal:

  • lagres som varme, når der er overskud af el.
  • bruges i elbiler (og på sigt også lagres i elbiler).
  • konverteres til brint til brug i transportsektoren som elektro fuels (metan/metanol) til brug i biler, lastbiler, skibe og fly.

 

Biomasse skal:

  • via afbrænding eller som biogas bruges i kraftvarmeværkerne til produktion af både el og varme.
  • via biogas og forgasning konverteres til brug i transportsektoren som metan/metanol til biler, lastbiler, skibe og fly - eller til brug som metan i det danske gasnet.
  • etc.

 

Energibaner i det vedvarende energisystem

Det vedvarende energisystem er kendetegnet ved energibaner, som løber på tværs af de 3 energisystemer for el, varme og gas / transport. Klik på de enkelte energibaner i venstre margen og få en nærmere beskrivelse.

 

Du kan også blive introceret til Det vedvarende energisystem gennem nogle af vores korte animationer - på denne webwall kan du vælge hvilken energibane du vil introduceres til - klik på billedet herunder.

 

Screen Shot 2019 06 13 At 153211

 

 

Mere information om emnet:

IDA´s Energivison 2050

Filmen Smart Energy Systems – vejen til et fossilfrit Danmark